Publicaties
Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika
Ga naar publicatie


‘Catch The Dream’ voor de Kamamma’s
Maandblad Zuid Afrika 12-2015
Ga naar publicatie


Ontdek hoe de locals leven in Zuid-Afrika
- Elkedagvakantie.nl
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal
Ga naar publicatie


Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein


Een ding is seker van Suid- Afrikaners: Aan krea- tiwiteit skiet ons nie te kort nie. En as dit by kos kom, kan min nasies by ons kers vas- hou! Vra maar vir Katrina Solo- mon daar op Melkhoutfontein naby Stilbaai. Dié boorling van Oudtshoorn het haar kos-erfe- nis, wat sy hoofsaaklik by haar ouma in De Rust opgedoen het, in ’n eiesoortige koservaring omskep met haar “Baba in die kombers”-resep.

 

Klik hier om het hele artikel te bekijken.