Publicaties
Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika
Ga naar publicatie


‘Catch The Dream’ voor de Kamamma’s
Maandblad Zuid Afrika 12-2015
Ga naar publicatie


Ontdek hoe de locals leven in Zuid-Afrika
- Elkedagvakantie.nl
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika


Dertig jaar geleden startte Anthea Rossouw de Dreamcatcher Foundation om haar droom na te jagen: een beter leven voor de moeders van Zuid-Afrika. Er zijn inmiddels diverse initiatieven ontwikkeld om de Kamamma’s de mogelijkheid te geven om door sociaal-toerisme een eigen inkomen te verwerven en daarmee de basis voor een zelfstandig bestaan...

 

Klik hier om het hele artikel te downloaden (pdf ±1 mb)