Publicaties
Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika
Ga naar publicatie


‘Catch The Dream’ voor de Kamamma’s
Maandblad Zuid Afrika 12-2015
Ga naar publicatie


Ontdek hoe de locals leven in Zuid-Afrika
- Elkedagvakantie.nl
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later


Oh, wat gááf! Zo reageerde ik toen ze mij twee jaar geleden vroegen als ambassadeur voor de Dreamcatcher Foundation. Nelson Mandela noemde ik altijd als mensen mij vroegen wie mijn held was. In de jaren tachtig voerde ik fanatiek actie tegen de apartheid. Tankte bijvoorbeeld niet bij Shell, dat soort dingen...

 

Klik hier om het hele artikel te downloaden (pdf ±0,8 mb)