Publicaties
Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika
Ga naar publicatie


‘Catch The Dream’ voor de Kamamma’s
Maandblad Zuid Afrika 12-2015
Ga naar publicatie


Ontdek hoe de locals leven in Zuid-Afrika
- Elkedagvakantie.nl
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika


‘La Bloemen’ is de eerste bota- nische tuin in een Zuid-Afri- kaans township. De bekende Nederlandse cabaretière Karin Bloemen, ambassadeur van de Dreamcatcher Foundation, heeft de tuin in Melkhoutfontein op 22 maart officieel geopend. Boven- dien heeft zij haar eigen plant in de grond gezet, Karin’s Dream- catcher, een Calla met schitte- rende oranje bloemen.

 

Klik hier om het hele artikel te bekijken.