Publicaties
Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika
Ga naar publicatie


‘Catch The Dream’ voor de Kamamma’s
Maandblad Zuid Afrika 12-2015
Ga naar publicatie


Ontdek hoe de locals leven in Zuid-Afrika
- Elkedagvakantie.nl
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal


Het bevlogen verhaal van Sonja van Proosdij maakt duidelijk: The Dreamcat- cher Foundation is een organisatie die steun verdient. De stichting die vrou- wen in de townships van Zuid-Afrika helpt om zelfstandig ondernemer in het toerisme te worden, wil veel meer van deze zogenaamde Kamamma’s oplei- den. Maar de geldpot van de non-profit organisatie is zo goed als leeg...

 

Klik hier om het hele artikel te downloaden (pdf ±1,5 mb)