Publicaties
Gaan kry jou baba in die kombers daar in mooie Melkhoutfontein
Ga naar publicatie


"La Bloemen", een tuin in een township - Maandblad Zuid-Afrika
Ga naar publicatie


‘Catch The Dream’ voor de Kamamma’s
Maandblad Zuid Afrika 12-2015
Ga naar publicatie


Ontdek hoe de locals leven in Zuid-Afrika
- Elkedagvakantie.nl
Ga naar publicatie


Je helpt mensen om zichzelf te ontwikkelen
- Voor nu en later
Ga naar publicatie


Handen ineen voor Kam-amma’s de moeders van Zuid Afrika
- Oog voor afrika
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9
Ga naar publicatie


Vrouwen in townships Zuid-Afrika krijgen hulp van Karin Bloemen
- Den Haag Centraal
Ga naar publicatie


Vele vormen van schoonheid
- Schoonheidsspecialist NO.9


Voor haar werk ontmoette journalist Sonja van Proosdij vele Zuid-Afrikaanse vrouwen en maakte kennis met verschillende traditionele gebruiken om het lichaam en gelaat te versieren. Samen met fotografe Jacqueline legde zij de vele vormen van schoonheid in tekst en beeld vast....

 

Klik hier om het hele artikel te downloaden (pdf ±0,5 mb)