Organisatie - The Dreamcatcher Foundation - Nederland

Op 8 september 2006 wordt de Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland opgericht door de journalisten Sonja van Proosdij en Jacqueline Beckers. De ontmoetingen  met ‘Dreamcatcher’ - Anthea Rossouw -   tijdens eerdere persbezoeken,  legt de basis van wat in november 2001 zou leiden tot een serie workshops op het gebied van zorgverlening en toerisme.


Stichters
Sonja van Proosdij - met 25 jaar radio- en televisie ervaring onder andere op het gebied van nieuws, toerisme, welzijn en human interest en Jacqueline Beckers, voormalig directeur  van een Wooncentrum voor Ouderen, tevens Galerie en Theater, gedurende 20 jaar, sinds vele jaren gebonden aan een rolstoel - ontwikkelen een initiatief om de tot nu toe achtergestelde zwarte bevolking en met name de vrouwen, met hun ervaringen op diverse terreinen  te gaan helpen. De thema’s: toerisme, welzijn, zorgverlening.

 

 

Jacqueline Beckers met Kamamma’s tijdens een workshop in Worchester

 

Een maand lang
De eerste serie workshops van een maand in 2001, vindt plaats in de Westkaap op diverse lokaties, merendeel townships en gemeenschapshuizen. Het Ministerie van WVC zorgt voor de geldelijke ondersteuning (reis,verblijf,vervoer). De organisatie in Zuid-Afrika wordt verzorgd door ‘Dreamcatcher’ die veel tijd, energie, know-how en geld steekt in de realisatie van de workshops/werkwinkels.

Succes
Het initiatief blijkt een succes te zijn en uit de feed-back is vast te stellen dat door  gesprekken en ideeën al een aantal vrouwen op weg zijn geholpen met het doel zelfstandigheid en een eigen inkomen te verwerven, al is het nog zeer bescheiden.

In de persoonlijke benadering wordt hen op het hart gedrukt vooral kwaliteit te leveren in datgene wat ze maken en aanbieden en ook waarmaken wat ze beloven. Dat is de beste reklame en geeft vertrouwen. De werkwinkels blijken een bijdrage te leveren aan het zelfvertrouwen van de vrouwen en doet ze beseffen dat ze meetellen in de maatschappij. Meer Zuid-Afrikaanse provincies willen dat ook bij hen werkwinkels  worden geven.

 

Een getuigschrift bezegelt de workshop (r)  Sonja van Proosdij.

 

Cordaid
In 2003 wordt kontakt gelegd met de organisatie voor ontwikkelingsamenwerking CORDAID. Door de professionele aanpak bij de eerste reis en het resultaat van dit initiatief, komt plotseling de subsidie rond voor een tweede  reis naar Zuid-Afrika., als vrijwilligers. Door de oprichting van het nieuwe  fonds ‘PARTICULIER INITIATIEF’ bij CORDAID, is de gelegenheid geschapen hiervan gebruik te maken.  Weer wordt een maand lang gereisd door diverse delen van het land met het thema ‘Welzijn en Sociaal Toerisme’. Ook nu weer heeft ‘Dreamcatcher’ gezorgd voor alle lokaties – in Vrijstaat, West- en Oostkaap – voor groepen zwarte en gekleurde vrouwen, de voorbereiding en de nodige kontakten.


 

Geld voor de opleiding van de vrouwen.

 

8 September 2006
Om een verdere financiële impuls te geven, onder meer door Cordaid, aan het streven van de Afrikaanse Stichting, is de Stichting ‘Dreamcatcher Foundation Nederland opgericht.

 

De doelstelling van de Stichting 
a. het samenwerken met de Zuid-Afrikaanse ‘Dreamcatcher Foundation’ en het bieden van ondersteunende activiteiten;
b. het verzorgen en organiseren van workshops (werkwinkels) op het gebied van zorgverlening, welzijn en toerisme, op diverse locaties, waaronder in town ships en gemeenschapshuizen in Zuid-Afrika;
c. het financieren en verzorgen van trainingen, projecten en het bieden van begeleiding aan zwarte en gekleurde vrouwen, door heel Zuid-Afrika;
d. het aantrekken van vrijwilligers die vanuit hun vakgebied kennis overdragen en adviseren aan zwarte en gekleurde vrouwen in Zuid-Afrika;
e. het op weg helpen van zwarte en gekleurde vrouwen in Zuid-Afrika, met het doel voor hen zelfstandigheid en een eigen inkomen te verwerven;
f.  het bieden aan de vrouwen van Zuid-Afrika van een zelfstandiger bestaan, na de afschaffing van de Apartheid;
g. het helpen van de achtergestelde zwarte bevolking in Zuid-Afrika, en met name de vrouwen, op diverse terreinen, met als thema’s: toerisme, welzijn, zorgverlening;
h. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 


 

Dreamcatcher Foundation Nederland
Secretariaat: Sonja van Proosdij, 
Prinsevinkenpark 11, 2585 HK Den Haag
Tel. 070-3505085
email: dreamcatcher.nederland@bart.nl

ING gironummer: NL23INGB0005126929 t.n.v. Dreamcatcher Foundation, Den Haag