Contact - Disclaimer & Privacy verklaring

Disclaimer

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.dreamcatcherfoundation.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Stichting Dreamcatcher Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 


 

Privacy verklaring

 

U kunt onze website www.dreamcatherfoundation.nl bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 

Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, een donatie in ontvangst te nemen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. 

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van google analytics het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

 

Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 

Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en

typefouten worden voorbehouden. 

Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 


 

Beschikbaarheid

 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 


 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stichting Dreamcatcher Foundation Nederland.