Doneren - Donaties zijn aftrekbaar!

Geven met belastingvoordeel
De Nederlandse stichting is voor de belasting een ‘goededoelen’ organisatie, dus alle giften zijn aftrekbaar. Er is veel geld nodig voor de projecten, zodat de zwarte vrouw haar kans kan pakken voor een eigen  onafhankelijke bestaan. U begrijpt het..... ..!!!!

 

 

Belastingvoordeel ANBI - Geen factuur nodig

(Bron: Accountant-Administratieconsulent)

 

De gift is slechts aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als deze aan een ANBI is verstrekt. Dat is met The Dreamcatcher Foundation het geval. Op de site van de Belastingdienst is de stichting terug te vinden en in combinatie met het aantoonbaar per bank betaalde bedrag is dat voldoende om het bedrag te kunnen aftrekken.

 

Wat wel veel voorkomt is dat een ANBI - organisatie die een gift ontvangt, de verstrekker van de gift een brief stuurt waarin wordt bedankt voor de gift. Op die brief staan dan alle gegevens van de ANBI inclusief adres, KvK-nummer, bankrekeningnummer en ANBI-nummer. Dit is een service vanuit de ANBI, absoluut geen verplichting en mag zeker de term factuur niet dragen. Een factuur wordt uitgereikt in geval er een prestatie is geleverd waartegenover een tegenprestatie (betaling) dient te staan.
Ons RSIN nummer oftewel het fiscaalnummer is 8175.19.397 .  

 

 

Direct Doneren!

Dreamcatcher zoekt donateurs om haar goede werk voort te kunnen zetten. Hierbij is zij volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Daarom zijn wij iedereen die onze hulpverlening ondersteunt erg dankbaar. Doneren is heel eenvoudig.

 

 

ING Gironummer:
Stort uw donatie op ING Gironummer: 5NL23INGB0005126929 t.n.v. The Dreamcatcher Foundation Nederland.

 

 

Online doneren:
Doneren kan ook snel en veilig online! Klik hier om uw donatie te plaatsen.