Organisatie - The Dreamcatcher Foundation - Zuid-Afrika

In 1984 startte Anthea Rossouw  het project ‘Brave New World’ in Stilbaai, een dorp op  een kleine vier uur rijden ten oosten van Kaapstad. Haar man was tandarts in en tevens Burgemeester van Stilbaai. Onder apartheid was dit deel van ZA een van de armste regio’s van het land. Vooral oudere mensen en gepensioneerden hadden het zwaar: er was vaak weinig eten, er was geen werk of andere bezigheden en ze zaten dikwijls hele dagen alleen.Anthea Rossouw en Dreamcatcher kids

Anthea Rossouw was van jongsaf iets van een buitenbeentje in de blanke gemeenschap. Zo sprak ze vloeiend isiXhosa, de taal van de zwarte meerderheid in de provincies West- en Oostkaap, en was ze overtuigd aanhangster van de filosofie van Ubuntu (gemeenschapszin), waar ook leiders als Mandela hun inspiratie uit putten.

Aanpak Stilbaai
In Stilbaai trof Anthea een arme, zwarte gemeenschap aan die door de buitenwereld leek te zijn vergeten en volstrekt aan haar eigen lot was overgelaten. Met een studie  psychologie en sociologie op zak, werkte zij voor deze gemeenschap een programma uit waarmee de problemen op een structurele manier aangepakt konden worden. Ze startte een ‘community centre’ voor bejaarden. Dit project werd succesvol,  mede dankzij de medewerking van de zwarte bevolking.
Moses Kleinhans was één van de zwarten die elke dag kwam werken in het centrum. Gezien het succes van het centrum in Stilbaai, vroeg Moses Kleinhans aan  Anthea voor Melkhoutfontein, een vroeger vissersdorp, ook een dergelijk centrum te bouwen. Maar zij besefte dat er voor deze gemeenschap meer moest worden gedaan. Een centrum zoals in Stilbaai zou er  wel komen, maar op dat moment had de gemeenschap grotere noden: voedsel, ziekenverzorging en betere huisvesting.
 
Start Melkhoutfontein
De eerste fase bestond uit het opstarten van een ‘assistant living part’, een centrum vergelijkbaar met het ‘community centre’ in Stilbaai. De blanken van Stilbaai staken een handje toe in het centrum in Melkhoutfontein en zo leerde de zwarte bevolking een breed scala aan praktische vaardigheden. Beide partijen waren enthousiast andere projecten op te starten. Drie jaar na oprichting van het centrum kon het écht beginnen: het creëren van werkgelegenheid. 
 
“Be my Dreamcatcher”
Ondertussen was Moses Kleinhans heel ziek geworden. Op zijn sterfbed vroeg hij aan Anthea Rossouw: “Will you be my dreamcatcher?”. Hij wilde dat zij zijn droom van een welvarende gemeenschap waarmaakte. Dit moment heeft veel indruk gemaakt op Anthea. Na de dood van Moses Kleinhans veranderde ze daarom de naam van ‘Brave New World’  in ‘Dreamcatcher’. 
Anthea Rossouw wil toeristen  kennis laten  maken met het andere Zuid-Afrika, het land dat de meeste toeristen nooit te zien krijgen: het land dat een caleidoscoop is van verschillende talen en culturen, volkeren en tradities.Training voor Kamammas, Bhuti's

Anthea realiseert zich dat toerisme een heel goede weg kan zijn om er plaatselijke gemeenschappen van te laten profiteren, mits goede opleidingen en trainingen worden gegeven, zodat de bewoners zich als zelfstandige ondernemers kunnen vestigen. Via twee projecten is deze doelstelling gerealiseerd: “Cook up with Kamamma” en  “Homestays

 The Dreamcatcher Foundation - Zuid-Afrika

 

Bezoekadres:

Central Reservations & Information Tours/ Excursions en Volunteers

 

Dreamcatcher Home Office
St Augustine's Church Grounds

Melkhoutfontein
Stilbaai 6674, South Africa

 


Postadres:
Dreamcatcher South Africa
P.O. Box 135
Stilbaai 6674, South Africa

Tel/Fax: + 27 (0)28 754 3469
Website: www.dreamcatchersouthafrica.com

 

 

Email:

Voor informatie lokale toeristische ervaringen, vrijwiligerswerk en planning reisroutes:

email:arossouw@btinternet.com of anthea@dreamcatchersouthafrica.com.

 

Voor boekingen en algemene administratie:

email: dreamcatcherdevelopment@easycoms.co.za of arossouw@btinternet.com.