Organisatie - The Dreamcatcher Foundation - Nederland

De Dreamcatcher foundation Nederland bestaat sinds 2006. Sonja van Proosdij en Jacqueline Beckers stonden aan de wieg van onze stichting. Vanuit hun journalistieke reiservaringen waren ze Dreamcatcher Zuid-Afrika op hun pad tegengekomen. Zij besloten de achterstelling van met name die van zwarte vrouwen te gaan helpen. 

Het eerste doel is om de vrouwen een zelfstandig inkomen te laten verwerven in het toerisme dat een van de grote inkomstenbronnen in Zuid-Afrika is. De lokale bevolking maakt hier nog onvoldoende deel van uit. 

Inmiddels in 2018 zijn de Sonja en Jacqueline overleden maar bestaat de stichting nog steeds met nog steeds als doel om de lokale bevolking, met name de vrouwen te versterken zodat ze in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

 

 

Sonja en Jacqueline midden en links Anthea Rossouw, the founder van Dreamcatcher Zuid-Afrika. 

 

Kamamma’s 

Inmiddels zijn er in heel Zuid-Afrika zo’n 50 kammama’s actief. (in het Xhosa betekent dit zij die het kind op de rug dragen). Bij deze homestays is het mogelijk om te overnachten. Hierdoor versterkt u het inkomen van de vrouw en haar gezin. Maar ook heeft u een onvergetenlijke ervaring tijdens uw reis in Zuid-Afrika. 

Melkhoutfontein.

 

Dit plaatsje aan de Garden Route is de thuisbasis van Dreamcatcher Zuid-Afrika. In deze ooit armste township van het land, werken we al jaren aan een grootschaliger project, van Wasteland naar Gracedland. 

Op een voormalige vuilstort is inmiddels een botanische tuin gekomen, deze tuin is een van de parels van het dorp. Daar waar eerst alleen maar vuil werd verbrand bloeien nu de bloemen. 

 

la bloemen spring 2017

 

Ook wordt er op initiatief van Dreamcatcher en in samenwerking met de lokale bevolking een levend geschiedenisboek op de huizen van de bewoners geschilderd. Bruce Rimmel, een internationaal kunstenaar heeft het initiatief genomen om de oudste koi-san geschiedenis weer te geven op verschillende plekken in het dorp. Door deze actie komt het dorp meer en meer op de toeristische kaart waardoor de inkomenspositie van de bewoners kan worden verbeterd. 

 

bruce en painting

 

Factory

Er is nog steeds een andere vuilstort in het dorp, gelukkig wordt het niet meer verbrand maar wel gedumpt. In samenwerking met de Universiteit van Brighton wordt er een programma ontwikkeld waardoor het vuil van de dump omgezet kan worden bruikbare goederen. De bedoeling is dat dit in 2018 zijn voltooiing zal naderen. 

Waar een initiatief van twee ‘eigenwijze’ journalisten, Sonja en Jacqueline allemaal toe kan leiden. De Dreamcatcher foundation Nederland zal het werk gestart door hen voortzetten.

 

 

Dreamcatcher Foundation Nederland
Secretariaat: Coby Mooren-Klok
Kolfschotenstraat 213, 1104NX Amsterdam 
Tel. 020 - 6996599
email: dreamcatchernederland@ziggo.nl

ING gironummer: NL23INGB0005126929 t.n.v. Dreamcatcher Foundation, Amsterdam