Projecten - Green Johanna's (afvalverwerking)

Dreamcatcher pakt milieuprobleem aan in Zuid Afrika
Ryan Woodard, milieudeskundige van de Universiteit van Brighton, helpt arme gemeenschappen in Zuid-Afrika met het opzetten van programma’s voor afvalverwerking (waste disposal).  Woodard doet dat samen met Anthea Rossouw, die met de door haar opgerichte stichting Dreamcatcher al meer dan 26 jaar actief is in het bevorderen van gemeenschapstoerisme in Zuid-Afrika.

Een van de pijlers van Dreamcatchers’ filosofie is dat toerisme duurzaam moet zijn, zeker ook op het gebied van milieu. Samen met een team van Britse deskundigen heeft Rossouw onlangs een aantal zwarte gemeenschappen bezocht om te laten zien hoe ze het best om kunnen gaan met afval dat gegenereerd wordt door toerisme. Rossouw: ‘Nu denken veel mensen in de townships nog dat dat niet hún verantwoordelijkheid is. Maar het zijn juist de armste gemeenschappen die de grootste gezondheidsrisico’s lopen door voedings- en andere soorten afval. Afvalverwerking is dan ook iedereens verantwoordelijkheid. Door deskundigen in contact te brengen met de lokale bevolking, brengen we deze boodschap over en brengen we een bewustwordingsproces op gang dat uiteindelijk moet leiden tot duurzame veranderingen en een beter milieubeheer.’

 Viering installatie ‘Green Johanna Composter’ in Stutterheim (regio).
v.l.n.r.: Annemaria Mayekiso,, Anthea Rossouw, Lydia Tybos, Phil Townrow, Rina Chaule, Dr. Ryan Woodard, Neliswa Busika,Lydia Tsotsetsi. (Foto M.J.Tpwnrow)

 

Naar een gezond milieu
Aan het hoofd van de Britse delegatie stond dr Ryan Woodard, die in het kader van een milieuprogramma in West Sussex, Engeland, verantwoordelijk was voor het opleiden van een aantal ‘waste prevention advisors’. Een van degenen die het programma met succes volgden was Anthea Rossouw. Ze ontwikkelde een model voor afvalverwerking dat haar in 2009 een prestigieuze prijs opleverde en nationale bekendheid in Engeland. Momenteel werkt ze aan de ontwikkeling van twee nieuwe programma’s die niet alleen in Engeland maar ook in Zuid-Afrika toegepast kunnen worden.
 
Rossouw en Woodard stelden een workshop samen (‘Waste: It’s Mine, It’s Yours’) waarin onder meer de impact van afval op milieu en gezondheid aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan het opzetten van bewustwordingscampagnes. Verder worden relatief eenvoudige manieren om afvalproductie terug te brengen aangedragen – waaronder het composteren van  voedingsresten.

 


Mama Devine en Mama Ina  bezig met een ‘Green Johanna’- opdracht

 

Green Cone Company Ltd sponsorde de aanschaf van 33 compostbakken, terwijl British Airways de reiskosten van de delegatie naar Zuid-Afrika én de kosten voor het overbrengen van het benodigde materiaal voor zijn rekening nam.  Mede dankzij deze steun uit het bedrijfsleven zijn de Kamammas (kleinschalige toerismebedrijven) nu als eersten in Zuid-Afrika overgegaan op het gebruik van de ‘Green Johanna’, waarmee voedingsresten een nuttige bestemming krijgen.

De delegatie uit Engeland bezocht Bhutis en Kamammas (mannelijke en vrouwelijke gemeenschapsleiders) die deel uitmaken van het Dreamcatcher-netwerk. Bhutis en Kamammas spelen een belangrijke rol binnen hun gemeenschap; alleen al in het laatste jaar hebben ze € 100.000 gegenereerd voor de plaatselijke economie en de nodige arbeidsplaatsen gecreëerd. Het is de bedoeling dat de Bhutis en Kamammas de kennis en vaardigheden die ze opdoen in de workshops op hun beurt overdragen aan de rest van hun gemeenschap, met name aan kleine- en middelgrote toerisme-ondernemingen. 

Gedrevenheid
Woodard: ‘Uit de workshops is gebleken dat er een ernstig afvalprobleem bestaat binnen de gemeenschappen; een probleem dat nodig aangepakt moet worden. Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid waarmee gemeenschapsleiders willen helpen naar oplossingen te zoeken.’

 

 

Een Dreamcatcher-groep tijdens de cursus afvalverwerking in de community

 

Naast het houden van de tweedaagse worshops bracht de delegatie ook bezoeken aan verschillende afvalverwerkingsinstallaties en vonden gesprekken plaats met ambtenaren en academici. Volgens Woodard was de workshop voor sommige ambtenaren hun eerste formele training op het gebied van afvalverwerking. Ook waren er ontmoetingen met kinderen en jongeren van Dreamcatcher Kids projecten – projecten die zich richten op ‘creatieve waste recycling’.

De groeiende bewustwording in de gemeenschappen in combinatie met het regeringsstreven de reinigingsdiensten te verbeteren, moet – aldus Woodard – op termijn zowel de volksgezondheid als het milieu aanzienlijk ten goede komen. ‘En in de tussentijd’, zegt hij, ‘zullen wij de gemeenschappen blijven steunen door het houden van toezicht en het geven van trainingen. Er worden volop nieuwe projecten ontwikkeld. En we zijn vast van plan terug te komen om meer mensen te helpen het afvalprobleem in hun eigen omgeving aan te pakken’.